Over Paulien Kruiper

Mijn drijfveer als diëtist is te laten zien dat gezond en lekker eten niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ik ben nieuwsgierig, kan goed luisteren en snel analyseren. Van cliënten hoor ik dat ze het prettig vinden dat ik vooral samen met ze kijk naar haalbare veranderingen en daarbij niet belerend ben of opleg wat ze moeten doen. Ik gebruik onder meer de werkwijze van PuurGezond.

Aan de Haagse Hogeschool ben ik opgeleid tot diëtist. Om mijn kennis op peil te houden volg ik regelmatig nascholingen. Zo heb ik de afgelopen jaren bijvoorbeeld de volgende scholingen gevolgd: Motivational Interviewing, Coachend begeleiden, Emotie-eten de baas, Darmgezondheid en Smart-size me. Deelname aan een intervisiegroep van diëtisten zorgt voor kwaliteitsbehoud en -verbetering van mijn adviezen en begeleiding.

Ik maak als diëtist onderdeel uit van het multidisciplinaire revalidatieteam van Reva Donders.
Binnen dit team behandelen we patiënten met (chronische) klachten waar eerdere therapieën niet of nauwelijks effect hebben gehad.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Diëtisten Coöperatie Nederland en sta ik inschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Share: