Tarieven

Kijk hier voor de laatste informatie over de tarieven.

Vergoeding

Cliënten dienen hun factuur zelf in te dienen bij de zorgverzekering voor vergoeding. Afhankelijk van de verzekeraar en de polis, wordt ca 75 tot 100% van de factuur vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als je een verwijsbrief hebt van je huisarts of specialist.

De basisverzekering vergoedt dieetadvisering om medische redenen wordt voor 3 uur per jaar, waarbij het eigen risico van toepassing is.

Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering in een aanvullend pakket opgenomen. Kijk hier of jouw aanvullende verzekering dieetadvisering vergoedt in 2020. De vergoeding vanuit het aanvullende pakket valt niet onder het eigen risico, maar de vergoeding vanuit de basisverzekering wordt als eerste aangesproken.

Klachten over de behandeling

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, probeer deze dan eerst te bespreken met mij om te kijken of we het samen op kunnen lossen. Als we er niet uitkomen, kan een klacht worden ingediend bij Quasir, deze organisatie verzorgt voor mij de klachtenbehandeling. Het klachtenloket is ook per mail (bemiddeling@quasir.nl) of telefonisch (06-48445538) te benaderen.

Share: