Voor artsen en specialisten

Uw patiënten zijn van harte welkom in mijn praktijk!
Bij een dieetbehandeling van een door u verwezen patiënt rapporteer ik in principe tweemaal naar u terug: de eerste rapportage vindt plaats na het eerste consult, de tweede rapportage wordt gedaan nadat de dieetbehandeling is afgerond. Afhankelijk van de reden van verwijzing, het opgestelde behandelplan en de gemaakte vorderingen vindt er eventueel een tussentijdse rapportage plaats. Indien nadere medische informatie gewenst is, neem ik contact op met uw praktijk. Uw patiënten kunnen een afspraak maken via het contactformulier op deze website, telefonisch of via email.

Verwijsbrief
Voor verwijzing van een patiënt naar onze praktijk kunt u gebruik maken van algemeen verwijsformulier. Alhoewel de diëtist direct toegankelijk is, stellen sommige ziektekostenverzekeraars verzekeraars een verwijsbrief van de huisarts of specialist toch verplicht.

Huisbezoek
Indien gewenst kan ik uw patiënt thuis bezoeken. In dat geval is een verwijzing noodzakelijk en moet op de verwijsbrief het verzoek om huisbezoek aangegeven zijn.

De Artsenwijzer Diëtetiek
De Artsenwijzer Diëtetiek geeft aan bij welke diagnose een dieetadvies van belang is en informeert over het juiste moment van verwijzen naar een diëtist.

 

 

Share: