Voor wie?

Iedereen met een voedingsvraag kan bij mij terecht voor advies. Meestal kan dit zonder verwijzing van een (huis)arts, sommige verzekeraars vragen echter een verwijzing om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Je kunt met mij een afspraak maken voor bijvoorbeeld:

– overgewicht  en ondergewicht
– diabetes (suikerziekte)
– verhoogd cholesterol / hart- en vaatziekten
– hoge bloeddruk
– maag- en darmproblemen
– COPD (longziekten)
– oncologie
– eetproblematiek zoals emotie-eten
– allergie en voedselovergevoeligheid
– voedingsproblemen bij kinderen (overgewicht, ondergewicht, eetproblemen)
– voedingsadvies in de zwangerschap
– voedingsadvies bij (wedstrijd)sport*    *vergoeding niet altijd mogelijk

Maar ook als je een andere reden hebt om advies te vragen over gezonde voeding, ben je van harte welkom.

Werkwijze

Intake
Het intakegesprek duurt circa een uur. Tijdens dit gesprek probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw situatie: de aanleiding, de medische situatie en eventuele klachten, je persoonlijke situatie en wat je wilt bereiken. Tevens bespreken we uitgebreid het huidige voedingspatroon om je zo concreet mogelijk te adviseren over veranderingen hierin. Aan het eind van het gesprek geef ik zo nodig informatie op papier mee, of ik stuur een voedingsadvies op maat na. Ik hou je gewicht en de lichaamssamenstelling (vet- en vochtpercentage, spiermassa) bij tijdens de behandeling.

Vervolgconsulten
De vervolgconsulten duren maximaal 30 minuten. De inhoud van het consult verschilt per persoon. In ieder geval bespreken we hoe het de afgelopen periode met je is gegaan en wat nog nodig is aan advies of informatie om het doel te kunnen bereiken. Het aantal vervolgconsulten is verder afhankelijk van jouw situatie en je persoonlijke behoefte aan advies.

Telefonisch consult
Behalve een consult face to face is ook een telefonisch consult mogelijk. Dit consult is echter minder uitgebreid dan een consult op de praktijk.

Email consult
Na het intakegesprek, dat wel altijd face to face plaatsvindt, kan verdere begeleiding (gedeeltelijk) online plaatsvinden. Als je weinig gelegenheid hebt om naar het spreekuur te komen, is online begeleiding wellicht een oplossing. Ook uitgebreidere vragen per mail kunnen als email consult in rekening worden gebracht.

Huisbezoek
Indien het om medische redenen niet mogelijk is om naar het spreekuur kunt komen, dan kan er een huisbezoek ingepland worden. Toeslagen voor huisbezoek worden door de zorgverzekering vergoed, mits de (huis)arts op de verwijzing vermeldt dat een huisbezoek noodzakelijk is.

Klik hier voor de algemene en betalingsvoorwaarden van Diëtistenpraktijk Paulien Kruiper.

Klik hier voor de privacyverklaring van Diëtistenpraktijk Paulien Kruiper.

Vergoeding

De basisverzekering vergoedt dieetadvisering om medische redenen wordt voor 3 uur per jaar. Voor personen ouder dan 18 jaar is het eigen risico van toepassing, voor kinderen is dit niet het geval.

Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering in een aanvullend pakket opgenomen. Kijk hier of jouw aanvullende verzekering dieetadvisering vergoedt. De vergoeding vanuit het aanvullende pakket valt niet onder het eigen risico, maar de vergoeding vanuit de basisverzekering wordt als eerste aangesproken.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als je een verwijsbrief hebt van je huisarts of specialist. Indien dit voor jou het geval is, kun je de verwijsbrief ook altijd nog na het intakegesprek aanvragen.

Als je door (de praktijkondersteuner van) de huisarts naar een diëtist wordt verwezen vanwege diabetes, COPD of een risico op hart- en vaatziekten (denk daarbij aan ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterolgehalte), dan is mogelijk een vergoeding vanuit de ketenzorg van toepassing. Deze vergoeding valt niet onder het eigen risico. Je kunt aan je huisarts of aan mij vragen of de verwijzing onder de ketenzorg valt.

Tarieven

Als je de consulten zelf wilt betalen of als je meer consulten nodig hebt dan de zorgverzekering vergoedt, dan gelden de onderstaande tarieven:

Intakegesprek: € 75-90 euro (60 min. en 15-30 min. administratie)
Standaard consult: € 30 euro (25 min. en 5 min. administratie)
Kort (weeg)consult: € 15 euro (15 min.)
Telefonisch consult of per email: € 15 euro (per 15 min.)

Bij verhindering kun je tot 24 uur van te voren de afspraak telefonisch of via email annuleren en verzetten. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ziekte. Klik hier voor de algemene en betalingsvoorwaarden van Diëtistenpraktijk Paulien Kruiper.

Klachten over de behandeling

Wanneer je een klacht hebt over de behandeling, probeer deze dan eerst te bespreken met mij om te kijken of we het samen op kunnen lossen. Als we er niet uitkomen, kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.
Er is een informatiefolder voor cliënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor de folder: “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.

Share: